0898 592 393, 0988 365 200 office@mnovakova21.com

Научни изследвания-резюме

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – РЕЗЮМЕ

             През ноември 2004 г. нетрансдермалната природа на пачовете е доказана от научни консултанти от MVA (Многовариантен анализ). Проучването им потвърждава, че пачовете на LifeWave не вкарват никакви химикали и вещества в организма.
Brown RS, Patch Permeability, (Report of Results: MVA6158), Научни консултанти от MVA. 23
ноември 2004 г.

        През май 2005 г., д-р Франк Шалънбергер завършва контролирано сляпо пилотно проучване за плацебо-ефект и установява, че пачовете на LifeWave за енергия (Energy Enhancer) постигат значително подобрение на функциите на митохондриите (“клетъчни енергийни фабрики”) за производство на енергия само след седмица употреба.

        От 13 юни до 1 юли 2005 г. е проведено проучване на пачовете на LifeWave за сън (Silent Nights) в Центъра за сън на Атланта. Изследването включва хора, които са изучавани в 3 нощи, всяка през 1 седмица. Първата нощ е контролната, в която хората не са носили пач за сън. След това са им раздадени пачове за сън, които да използват всяка нощ (на дясното слепоочие) до и по време на останалите 2 нощи за изследване.
Проведена е нощна полисомнография (8 часа широк спектър от физиологични данни по време на сън). Параметрите за оценка на стандартна полисомнография са: измерване на дишането, сърдечната дейност, нивата на кислород и състоянието на съня. Резултатитеот проучването показват, че пачът Silent Nights е ефективен, т.е. подобрява качеството на съня при всички тествани хора.

       През май 2005 г. д-р Дийн Кларк завършва проучване, наречено „Нанотехнологичния пач за енергия LifeWave”. Това изследване е проведено върху 36 случайни индивида чрез използване на инфрачервени изображения като метод за измерване на термалните промени, които възникват след поставяне на пачовете за енергия на LifeWave върху тялото. Тези измервания са направени при хора между 22 и 72 години. Пачовете са поставяни върху хипертермични (топли) места по тялото, идентифицирани с инфрачервени изображения. Пачовете са предизвикали охлаждащ ефект върху температурата на кожата (както на мястото на поставяне на пача, така и далече от него). Измереният ефект от пачовете доказва, че те излъчват определена форма на енергия, която кара хипертермичните зони да се охлаждат. Следователн, пачовете излъчват енергия, която влияе на вегетативната нервна система чрез подкожните съдови пластове. Това проучване потвърждава чрез различна технология (инфрачервено изображение), че поставените пачове върху тялото предизвикват промени във вегетативната нервна система.

       През септември 2005г. д-р Рийна МакГил завършва проучване, наречено „Разследващо проучване на дългосрочните въздействия на пачовете LifeWave с помощта на електро-меридианна система за анализ”. Това изследване е представено за публикуване. Участниците, които сами трябва да оценят ефекта, са избрани на случаен принцип. Използват се активни пачове Energy Enhancer за три седмици или плацебо-пачове, също за три седмици. Местата за поставяне на пачовете са – белия пач отдясно, на Троен нагревател 5 и кафявия пач – отляво, на Бъбрек 4. Всеки участник си водел ежедневник на енергията. Веднъж седмично са измервани нивата на енергия, чрез електро-меридианната система за анализ. Това измерване се извършва от специалист, който има опит с тази система, но няма познания в областта на активните пачове или плацебо пачовете. Участниците отчели повишение на енергията между 18 и 50 %. Не са наблюдавани или докладвани нежелани ефекти.
Резултатите от изследването показват значително и трайно повишаване на енергията по време на трите седмици, през които участниците са използвали активните пачове Energy Enhancer на LifeWave.

      През декември 2005 г., д-р Лорън ДеРок публикува проучване, наречено „Реакция на коне към биочестотна модулация след акупунктура”.

      LifeWave има много проведени и завършени проучвания, доказващи безопасността и ефективността на продуктите.

      В момента LifeWave работи върху над 20 нови изследвания, както за усъвършенстване на настоящите продукти на компанията, така и за създаването на нови продукти, които все още не са пуснати на пазара.

Всички публикувани проучвания относно LifeWave, може да откриете тук:
http://lifewave.com/research.asp