0898 592 393, 0988 365 200 office@mnovakova21.com

Клинични проучвания

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА LIFEWAVE

       LifeWave е компания, която базира дейността си на технологиите и обръща изключително внимание на своята клинична програма от научни изследвания, за да поддържа и усъвършенства своите продукти. Постигнала е резултати с много усилия. Обхватът на изследванията е широк и включва оценки на продуктите от изследователи по целия свят.

          Всички пачове на LifeWave са изработени от органични материали, признати за 
безопасни от FDA (Агенция по храни и лекарства на САЩ). Всички продукти на LifeWave се произвеждат в одобрени от FDA заводи.

        Всички пачове на LifeWave са регистрирани от FDA като медицински устройства клас I.


       Естествените органични вещества в пачовете са избрани, защото са безопасни и имат специфични свойства. Проектирани са така, че органичните материали в тях да не преминават в тялото.