0898 592 393, 0988 365 200 office@mnovakova21.com

Сертификати

Сертификат на ЕС „Обелис“ /Сертификат за право на продажба на територията на ЕС/

Сертификат на Анти-Допинговата Агенция на САЩ


Сертификат на Световната Анти-Допингова Агенция