0898 592 393, 0988 365 200 office@mnovakova21.com

НАНОТЕХНОЛОГИЯТА НА LIFEWAVE

НАНОТЕХНОЛОГИЯТА НА LIFEWAVE

     Учените използват нанотехнологиите за създаване на нови продукти със специфични свойства, различни от традиционното им използване. (Eдин нанометър е една милиардна част от метъра.)

     Бионаноустройството на LIFEWAVE е изградено от аминокиселини, захари, стабилизиран кислород и вода. ВСИЧКО ТОВА СЕ СЪДЪРЖА В НАШАТА КЛЕТКА.

     Естествените вещества, които се съдържат в наноустройството (пач), взаимодействат с електромагнитното поле на тялото, въздействат и активират биологично активните точки, разположени върху меридианите без акупунктурни игли. Така се възстановява, уравновесява и повишава енергията в тялото.

     Древната източна медицина, прилагана в света повече от пет хилядолетия, с основание се счита за един от най-старите лечебни методи в медицината. Енергийното тяло на човека е второ тяло във вид на мрежа, намира се на разстояние от 1 до 2,5 см от кожата.     Потокът на енергия преминава през 12 симетрични и 2 централно разположени енергийни канали (меридиани), които са свързани с органите в тялото.

    Този начин на въздействие е възможен само благодарение на постиженията на съвременните нанотехнологии защото с тях се премоделира решетъчната молекулна структура на състава в самия пач. Всъщност, този състав на пача, активиран с нанокристалите, е начинът, по който тези наноустройства активират нашето електромагнитно биополе бързо и ефективно.

    Тези нанопачове създават условия организмът да се самолекува чрез стимулиране на съответните акупунктурни точки на тялото. Когато се стимулира акупнктурната точка, тя чрез меридиана, на който се намира, предава информацията към центровете, контролиращи съответния орган. Това акупунктурно въздействие отдавна е доказано. Но сега, с прилагането на наноустройствата, многократно се надминава тази доказана ефективност на акупунктурата.

   
Уникално откритие е едновременното използване на нанотехнологиите (във вид на пач) и ефективността на подходящо избраната акупунктурна точка. Така резултатите стават значително по-бързи и по-добри. Въздействието е на клетъчно (невидимо) ниво. Акупунктурните точки са много чувствителни. Те предават информация за енергията от повърхността на тялото (от кожата). Свързват външната енергия с вътрешната. Тази информация е на ниво Енергия и Не зависи от участието на нашето съзнание. Улавят се вътрешните и външните причини, които нарушават енергийния баланс в организма. Акупунктурните точки предават информацията по меридианите и чрез тях тя стига до клетките. Точките и меридианите са израз на нашата енергия, а това е енергията, която протича през тялото ни. Нарушаването на енергийния поток в тялото води до редицата заболявания, случващи се през живота ни.