0898 592 393, 0988 365 200 office@mnovakova21.com
  • 1

Добре дошли

Двадесет и първи век е преход от остарелия поглед към света, към нас самите и всичко което се случва в живота ни, към нов хармоничен начин на живот.

Отзвукът на този преход се изразява в промяна на начина ни на мислене, отношението към себе си и света в посока на това, как да изявяваме по-пълноценно способностите си, да живеем здравословно и да бъдем здрави. Всичко това ни дава възможност да използваме вродените способности на човешкото тяло и дух, подпомогнати от скритите дарове на природата.

Стремежът към тези промени води до появата на технологии, способстващи да възстановяват и поддържат жизнените сили на организма по естествен начин.

Този сайт има за цел да представи технологии, продукти и цялостни решения, свързани с профилактика на здравето и здравословния начин на живот.
http://www.novakova.dxneurope.eu
"Не може да решаваме проблемите, използвайки същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създали." Алберт Айнщайн